IVIG in myositis: TIME IS MUSCLE (TIM) trial

IVIG in myositis: TIME IS MUSCLE (TIM) trial

Intraveneuze immunoglobulines als aanvullende behandeling bij pas gediagnosticeerde myositis: sneller en beter herstel?

Achtergrond

Er zijn diverse soorten myositis, zoals dermatomyositis, overlapmyositis en anti-synthetasesyndroom, allen een auto-immuun aandoening. Patiënten met myositis worden op dit moment behandeld middels prednison en andere middelen die het immuun(afweer)systeem onderdrukken. Echter is de resterende invaliditeit en verminderde kwaliteit van leven aanzienlijk (40%), en daarbij is er bij 85% van de patiënten sprake van een chronische ziekte die blijvende behandeling behoeft. Dit zou kunnen wijzen op irreversibele schade als gevolg van onderbehandeling in de eerste fase van de actieve ziekte.

De gedachte van dit onderzoek is dat door snellere en betere behandeling in de vroege fase van de ziekte, het op de lange termijn beter gaat met patiënten met myositis. We willen dit bereiken door in het begin intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) toe te voegen aan de standaardbehandeling met prednison.

Doel

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam intraveneuze immunoglobuline (IVIg) is als toevoeging aan de eerste behandeling van myositis.

 

Hoe gaat het onderzoek eruit zien?

In het onderzoek krijgt de helft van de proefpersonen het onderzoeksmiddel Nanogam (IVIg), en de andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. De behandeling met IVIg of placebo is een aanvullende, oftewel ‘extra’ behandeling. Dit betekent dat elke patiënt óók de standaardbehandeling krijgt, bestaande uit prednison.

 

Planning en deelname

Het onderzoek is gestart op 6 september 2021

In totaal zullen 48 patiënten meedoen aan het onderzoek

Zij zullen gedurende 52 weken worden vervolgd tijdens deze studie

 

Contact

Indien u wilt overleggen of een patiënt wilt aanmelden, neemt u dan vooral contact op met de coördinerend onderzoeker of een van de betrokken neurologen:

  • Renske Kamperman, arts-onderzoeker, r.kamperman@amsterdamumc.nl, 020-5663856
  • Joost Raaphorst, neuroloog, j.raaphorst@amsterdamumc.nl, 06-50074205
  • Anneke van der Kooi, neuroloog, a.j.kooi@amsterdamumc.nl, 06-50074197

Deze studie wordt gesubsidieerd door het Prinses Beatrix Spierfond en Sanquin Plasma Products.

 

Blijf op de hoogte van het onderzoek