Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor mensen met myositis

Omdat bij myositis de ademhalingsspieren en/of longen aangedaan kunnen zijn, is er een extra risico bij narcose of bij gebruik van slaapmedicatie. Bij een spoedopname is het daarom belangrijk op tijd te melden dat u myositis heeft.

U kunt een SOS-kaartje maken om aan zorgverleners te geven. Vul het kaartje zo volledig mogelijk in en draag het bij u zodat zorgverleners dit bij spoed kunnen inzien. Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje.

Aandachtspunten voor zorgverleners

Aangeraden wordt om vóór een eventuele operatie te melden aan de anesthesist dat uw aan myositis lijdt, omdat de anesthesist hier dan rekening mee kan houden. Het is belangrijk dat tijdens de opname informatie over medicatiegebruik, cardiale en pulmonale problemen, slikproblemen, gewicht en gewichtsverloop, fysieke mogelijkheden, en de evt. aanwezigheid van diabetes mellitus beschikbaar is. Fysiotherapeuten dienen in principe altijd in consult gevraagd te worden, om toenemende fysieke beperkingen ten tijde van de opname zoveel mogelijk te voorkomen.

Herhaalde gewichtscontrole, het bijhouden van intake, slikadviezen via logopedie en aanpassingen aan het dieet i.o.m. de diëtist, met eventueel (tijdelijk) sondevoeding zijn nodig om een goede voedingstoestand te handhaven.

Bespreek ook de wensen en de voors en tegens ten aanzien van wel/niet reanimeren, beademen, behandelen op een intensive care en behandelen van ernstige infecties, met name indien iemand reeds ernstig verzwakt is en er veel comorbiditeit is.