IgPro20 studie: subcutane immunoglobuline bij volwassenen met dermatomyositis

IgPro20 studie: subcutane immunoglobuline bij volwassenen met dermatomyositis

Onderzoek naar een betere behandeling voor volwassenen met DM: behandeling met onderhuids toegediend immunoglobuline

Waarom deze studie:

Er zijn volwassenen met DM waar de ziekte onvoldoende onder controle is ondanks behandeling. Immunoglobuline (IVIg) behandeling via herhaaldelijke infusen kan in de praktijk al toegepast worden, maar is een invasieve behandeling. Het is belangrijk te onderzoeken of zelf onderhuids inbrengen van immunoglobulinen een goed alternatief is.

 

Wie kunnen meedoen?

  • Volwassen met DM waarbij de ziekte onvoldoende onder controle is en die actieve huid- en/of spier problemen hebben.
  • Volwassenen met DM die met herhaaldelijk IVIg behandeld worden en zouden willen overgaan naar een behandeling met onderhuids toegediend immunoglobuline

 

Waar:

In het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt samen met CSL Behring een studie gedaan naar het effect van wekelijks subcutaan immunoglobuline bij volwassenen met dermatomyositis.

De bedoeling is wereldwijd in totaal 126 patiënten te includeren.

 

Wat houdt het in:

Er zal worden geloot tussen of behandeling met immunoglobuline of een zogenaamd placebo (“nepmiddel”) wat 1x per week onderhuids zal worden toegediend.

Als u meer informatie over het onderzoek wilt, kunt u contact zoeken met het myositis centrum in Amsterdam. (mail: spierziektencentrum-amc@amsterdamumc.nl)

Blijf op de hoogte van het onderzoek